EAP Sardenya
Benvinguts a l'Equip d'Atenció Primària Barcelona Sardenya!
Telèfon: 93 567 43 80

Canvi de centre

 

Cada EAP dóna servei a un àmbit geogràfic definit, aquest àmbit s'anomena Àrea Bàsica de Salut (ABS) i a totes les persones usuàries dels serveis sanitaris públics us correspon el que es determina a partir del vostre domicili. Tanmateix, és un dret de lliure elecció sol·licitar un canvi de centre. Un tràmit individual que es fa omplint la sol·licitud en el taulell del centre que voleu optar a ser visitats.

 

L'elecció no comporta cap canvi en el nivell de prestacions de l'assistència sanitària de cobertura pública a la qual té dret l’assegurat, però sí en l’organització de la prestació d’aquests serveis:

  • L'EAP escollit serà el responsable de la prestació de tots els serveis d’atenció primària, excepte els que s’han d’organitzar en base territorial (atenció domiciliària, atenció continuada, atenció comunitària i atenció social de l'EAP), els quals es mantindran en l’àmbit de responsabilitat de l’EAP que correspon per residència (ABS segons el vostre domicili).

Si per impossibilitat de desplaçament al centre i per necessitats de salut passeu a requerir atenció domiciliària de forma continuada per un període llarg, haureu de tornar a ser atesos, a tots els efectes, per l’equip de professionals del CAP que us correspon per domicili de residència, a través del seu programa d'atenció domiciliària.

 

Cal tenir en compte també que:

  • Si en el moment de presentar la sol·licitud no sabeu encara si s'accepta la sol·licitud de canvi, us ho comunicaran en un termini màxim de deu dies hàbils.
  • Fins passat un any no es pot sol·licitar un nou canvi de centre (excepte per un canvi de domicili).
  • En cas dels menors d'edat o de les persones incapacitades legalment, són els representants legals els qui han de tramitar el canvi.
© EAP Sardenya
C/ Sardenya, 466 · 08025 Barcelona · 93 567 43 80 · ajuda@eapsardenya.cat