EAP Sardenya
Benvinguts a l'Equip d'Atenció Primària Barcelona Sardenya!
Telèfon: 93 567 43 80

Maltractaments

 

Els maltractaments d'infants i adolescents es produeixen quan qualsevol persona, institució o la mateixa societat, per acció, omissió o tracte negligent, no accidental, priva l’infant o l’adolescent dels seus drets i del seu benestar, amenaça o interfereix al seu desenvolupament físic, psíquic i social.  Aquests maltractaments poden ser:

  • Maltractament físic: Ús de la força que danya, fereix o que pot causar la mort de l'infant o adolescent.
  • Maltractament psíquic o emocional: Es manifesta en les situacions en què hi ha fredor, pressió o atemoriment en la relació. No hi ha estimulació afectiva ni cognitiva. Pot ser actiu o per manca d'un context afectiu.
  • Negligència o abandonament: Es produeix quan no són ateses les necessitats bàsiques de l'infant o adolescent per cap dels membres del grup on conviu, de manera temporal o permanent. D'ordinari no es té cura de la seva alimentació, la roba d'abrigar i el seguiment o tractament mèdic, on no hi ha horaris i ritmes, l'infant o adolescent passa hores sense atenció protectora o educativa, o se l'exposa a situacions que posen en perill la seva integritat física.
  • Abús o sotmetiment sexual: S'obliga a l'infant, se l'indueix o es tolera, habitualment o conjunturalment, per satisfer el desig sexual d'una altra persona. També inclou l'acceptació passiva d'aquest maltractament exercit per un tercer.
  • Explotació sexual: L'infant o adolescent és induït o obligat al sotmetiment sexual com a mitjà d'explotació laboral. També pot ser indirecte, com en el cas de la pornografia.
  • Explotació laboral o inducció a la mendicitat: S'utilitza l'infant o adolescent d'edat no laboral per a treballs on s'obté qualsevol tipus de guany. Pot ser des del treball amb duresa física fins a una utilització passiva.
  • Corrupció: Conductes de les persones que promouen en l'infant pautes de conducta antisocial o desviada, particularment en les àrees de l'agressivitat, l'apropiació inadequada, la sexualitat o el tràfic o el consum de drogues.
  • Sotmetiment a drogues o fàrmacs: Induir, facilitar i propiciar que el menor consumeixi qualsevol tipus de substància, sense necessitat mèdica, que l'incapacita per al desenvolupament de l'autonomia, la resistència i el control o que perjudica la seva salut. També síndrome de Münchhausen per poders.
  • Maltractament prenatal: És la manca de cura del propi cos, per acció o per omissió, o la ingestió de drogues o substàncies psicòtropes de la dona durant el procés de gestació que perjudiquen el fetus. També el pot produir indirectament el maltractador de la dona en procés de gestació.
  • Maltractament institucional: Aquell causat per qualsevol legislació, procediment, actuació o omissió procedent dels poders públics o derivada de l'actuació individual dels professionals que comporti abús, negligència, detriment de la salut, la seguretat, l'estat emocional, el benestar físic, la correcta maduració, o que violi els drets bàsics de l'infant o adolescent.
© EAP Sardenya
C/ Sardenya, 466 · 08025 Barcelona · 93 567 43 80 · ajuda@eapsardenya.cat